Ορισμός υπέρτασης

Η υπέρταση ορίζεται ως το επίπεδο της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) στο οποίο τα οφέλη της θεραπείας υπερτερούν σαφώς των κινδύνων από τη θεραπεία, όπως τεκμηριώνεται σε κλινικές μελέτες.

Κατηγορία

ΣΑΠ (mmHg)

 

ΔΑΠ (mmHg)

ΑΠ στο ιατρείο

≥140

και/ή

≥90

Καταγραφή ΑΠ (Holter)

·         Μέσος όρος ημέρας

·         Μέσος όρος νύχτας

·         Μέσος όρος 24ωρο

 

και/ή

 

≥135

και/ή

≥85

≥120

και/ή

≥70

≥130

και/ή

≥80

Μέσος όρος ΑΠ στο σπίτι

≥135

και/ή

≥85

*ΣΑΠ=συστολική ΑΠ, ΔΑΠ=διαστολική ΑΠ

Ταξινόμηση ΑΠ

Κατηγορία

ΣΑΠ (mmHg)

 

ΔΑΠ (mmHg)

Βέλτιστη

<120

και

<80

Φυσιολογική

120-129

και/ή

80-84

Υψηλή φυσιολογική

130-139

και/ή

85-89

Σταδίου 1 υπέρταση

140-159

και/ή

90-99

Σταδίου 2 υπέρταση

160-179

και/ή

100-109

Σταδίου 3 υπέρταση

≥180

και/ή

≥110

Μεμονομένη συστολική υπέρταση

≥140

και

<90

Διάγνωση – Παρακολούθηση (μέτρηση στο ιατρείο):

 • Επί βέλτιστης πίεσης, νέα επίσκεψη τουλάχιστον εντός 5ετίας
 • Επί φυσιολογικής πίεσης, νέα επίσκεψη τουλάχιστον εντός 3ετίας
 • Επί υψηλής φυσιολογικής πίεσης, νέα επίσκεψη τουλάχιστον εντός 1 έτους, ή/και παρακολούθηση μετρήσεων στο σπίτι (μετρήσεις ή holter)
 • Επί υπέρτασης, επανάληψη επίσκεψης άμεσα και παρακολούθηση μετρήσεων στο σπίτι (μετρήσεις ή holter)
 

Πως αντιμετωπίζεται;

Υγιεινοδιαιτητική αγωγή – αντιμετώπιση παραγόντων κινδύνου:

Οι παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής ενδείκνυνται για όλους τους ασθενείς με υψηλή φυσιολογική ΑΠ ή υπέρταση επειδή μπορεί να καθυστερήσουν την ανάγκη για φαρμακευτική θεραπεία ή να βοηθήσουν στη μείωση της ΑΠ μέσω της φαρμακευτικής αγωγής. Περιλαμβάνουν διακοπή καπνίσματος, φυσική δραστηριότητα και άσκηση, υγιεινή διατροφή και περιορισμό αλκοόλ, ρύθμιση σωματικού βάρους, ψυχολογική υποστήριξη, έλεγχο της χοληστερίνης και λιπιδίων, ρύθμιση επιπέδων σακχάρου σε άτομα με διαβήτη.

Φαρμακευτική αγωγή

Βλέπε παρακάτω

Πότε γίνεται έναρξη φαρμακευτικής αγωγής;

Υπέρταση σταδίου 1:

 • Εξαρτάται από τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, το εκτιμώμενο μακροχρόνιο όφελος, και την προσβολή οργάνων λόγω της υπέρτασης

Υπέρταση σταδίου ≥ 2:

 • Συνιστάται άμεση έναρξη φαρμακευτικής αγωγής
Ποιοι είναι οι θεραπευτικοί στόχοι;

Συστολική πίεση:

 • 120-130 mmHg (για ηλικίες 18-69 ετών)
 • 130-140 mmHg (για ≥ 70 ετών)

Διαστολική πίεση:

 • < 80 mmHg (για όλους)
Τι περιλαμβάνει η φαρμακευτική αγωγή;
 • Συνδυασμό δύο φαρμάκων στους περισσότερους ασθενείς, κατά προτίμηση ως συνδυασμός ενός χαπιού. Εξαίρεση αποτελούν οι ευπαθείς ηλικιωμένοι ασθενείς και αυτοί με υπέρταση χαμηλού κινδύνου, βαθμού 1 (ιδιαίτερα εάν έχουν <150 mmHg)
 • Συνιστάται οι προτιμώμενοι συνδυασμοί να περιλαμβάνουν έναν αναστολέα του μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης (ACEi) ή έναν ανταγωνιστή των υποδοχέων αγγειοτενσίνης ΙΙ (ARB), μαζί με έναν αποκλειστή των διαύλων ασβεστίου (CCB) ή ένα διουρητικό, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι συνδυασμοί των πέντε κύριων κατηγοριών (ACEi, ARB, β-αναστολέας, CCB, θειαζιδικό/όμοιο με θειαζίδιο διουρητικό)

Π.χ. Τriatec/Renitec ή Οlartan/Aprovel/Diovan, μαζί με Αmlopen (συνδυασμός: Orizal, Exforge) ή διουρητικό (co-Renitec, Olartan plus)

 • Εάν η ΑΠ παραμένει αρρύθμιστη με συνδυασμό δύο φαρμάκων, συνιστάται ο συνδυασμός τριών φαρμάκων, κατά προτίμηση σε ένα χάπι
 • Εάν η ΑΠ παραμένει αρρύθμιστη με συνδυασμό τριών φαρμάκων, συνιστάται η προσθήκη σπιρονολακτόνης (Aldactone), ή άλλων διουρητικών όπως η αμιλορίδη (Frumil/Moduretic), άλφα-αναστολέων ή βήτα-αναστολέων (Concor/Lopresor/Lobivon), ή κλονιδίνης (Catapresan)
Tags: