• Υποτροφία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας (2020)
  • Υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών υποτροφιών (2005-2007)
  • Έπαινος για την προφορική ανακοίνωση με θέμα: «Προγνωστική αξία της κατάθλιψης και της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής στην επιβίωση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια»
  • Βραβείο για την προφορική ανακοίνωση με θέμα: «Κλινική και προγνωστική αξία της υψηλής ευαισθησίας τροπονίνης σε ασθενείς με οξεία απορρύθμιση καρδιακής ανεπάρκειας»

Διακρίσεις – Βραβεία