• 2007:Δίπλωμα Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή (βαθμός πτυχίου 8/10, Λίαν Καλώς).
  • 2015: Διδακτορική διατριβήμε βαθμό άριστα και τίτλο “Επίδραση της λεβοσιμεντάνης στη νεφρική λειτουργία ασθενών με απορυθμισμένη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια ”, Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Π.Γ.Ν.Αττικόν, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • 6/2018: Ευρωπαϊκό δίπλωμα Καρδιολογίας (μετά από συμμετοχή στις Ευρωπαϊκές Εξετάσεις Γενικής Καρδιολογίας)
  • 9/2018: Τίτλος ιατρικής ειδικότηταςΚαρδιολογίας, Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Π.Γ.Ν.Αττικόν
  • 10/2019: Πιστοποίηση εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής (Advanced Life Support, ALS) από την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης
  • 2020-2021: Yποτροφία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας(ΕΚΕ) για εξειδίκευση στην καρδιαγγειακή απεικόνιση – Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λουβέν (UZ Leuven), KU Leuven, Βέλγιο
  • 9/2021: Διεθνής πιστοποίησητης Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας – Ευρωπαϊκή Ένωση Καρδιαγγειακής Απεικόνισης (ESC-EACVI) στην Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς (ανώτερο επίπεδο πιστοποίησης – level 3)
  • 5/2022: Πιστοποίηση από το Υπουργείο Υγείας για νεότερες τεχνικές υπερήχων καρδιάς (stress echo, διοισοφάγειο υπερηχογράφημα, μελέτη μυοκαρδιακής παραμόρφωσης)

Εκπαίδευση και Ακαδημαϊκοί Τίτλοι