Τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς, UZ Leuven, KU Leuven, Belgium

  • 2020-2021: Συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα για την υπερτροφική
    μυοκαρδιοπάθεια, τους καρδιακούς όγκους, και την καρδιακή ανεπάρκεια

Τμήμα υπερήχων καρδιάς, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Hammersmith, Imperial College, London, UK

  • 2017: Συμμετοχή ως κλινική ερευνήτρια σε ερευνητικά πρωτόκολλα
    (Lumason™/SonoVue®)

Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Π.Ν. «Αττικόν», ΕΚΠΑ

  • 2018-2020: Τμήμα προληπτικής καρδιολογίας και υπερήχων καρδιάς
  •  2007-2020: Μονάδα καρδιακής ανεπάρκειας
  •  2008-2015: Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (Άριστα)

Συμμετοχή σε πολυκεντρικές μελέτες (PARADISE-MI, STANDUP AHF, EUTrigTreat,
BIOSTAT-CHF, LEVOREP, ATMOSPHERE, EMPHASIS – HF, REACH UP, FAIR-HF, BACH)
και ερευνητικά πρωτόκολλα με δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά
περιοδικά.

Κλινικό και Ερευνητικό Έργο