• Κριτής σε διεθνή καρδιολογικάπεριοδικά (European Journal of Heart Failure, ESC heart failure)
  • Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καρδιαγγειακής Απεικόνισης (European Association of Cardiovascular Imaging, EACVI)
  • Μέλος της Διεθνούς Κοινότητας Καρδιαγγειακής Μαγνητικής Τομογραφίας (Society for Cardiovascular Magnetic Resonance, SCMR)
  • Μέλος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας (EuropeanCardiologySociety, ESC)
  • Μέλος της Ελληνικής Ομάδας Εργασίας ηχωκαρδιολογίας
  • Μέλος της Ελληνικής Ομάδας Εργασίας απεικονιστικών τεχνικών
  • Μέλος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας
  • Εγγεγραμμένη στον Ιατρικό Σύλλογο Μ. Βρετανίας (General Medical Council, GMC)

Μέλος Εταιρειών – Κριτής διεθνών επιστημονικών περιοδικών