Διεθνή

 • «Segmental evaluation of right ventricular systolic function in atrial septal defect (ASD) type II patients», Rafouli-Stergiou, A. Hiraoka, R. Symons, JA. Bogaert, P. Morais, A. Van De Bruaene, W. Budts, J. Bogaert, ESC congress 2021
 • «Liver magnetic resonance relaxometry can provide useful markers for the assessment of right heart failure in dilated cardiomyopathy», Rafouli-Stergiou, R. Symons, W. Droogne, T. Dresselaers, PG. Masci1 J. Bogaert, EuroCMR congress 2021
 • «T1 and ECV mapping texture analysis distinguishing hypertrophic cardiomyopathy from athletes’ heart better than median values», T Dresselaers1, P Rafouli-Stergiou, R De Bosscher, S Tilborghs, C Dausin, A Cernicanu, P Claus, R Willems, G Claessen, J Bogaert, EuroCMR congress 2021
 • «Association of endothelial glycocalyx integrity and microvascular perfusion with novel echocardiographic markers and carotid intima-media thickness in patients with psoriasis», Rafouli-Stergiou, I. Ikonomidis, G. Makavos, J. Thymis, G. Pavlidis, J. Parissis, G. Kostelli, AR. Vrettou, A. Frogoudaki, P. Katsimbri, Ε. Papadavid, EACVI Best of Imaging 2020
 • «In-hospital prognosis of patients with primary and secondary acute heart failure diagnosis», E. Apostolou, Rafouli-Stergiou, S. Liori, V. Bistola, E. Polyzogopoulou, G. Doumanis, N. Cholevas, A. Frogoudaki, I. Ikonomidis, J. Parissis, ESC congress 2020
 • «Arterial wall stiffness in patients with abdominal aortic aneurysms and concomitant coronary artery disease», Ikonomidis, P. Rafouli-Stergiou, N. Katsiki, N. Kadoglou, S. Vlachos, J. Thymis, J. Parissis, K. Moulakakis, J. Kakisis, ESC congress 2020
 • «Impaired longitudinal myocardial deformation, coronary microcirculatory dysfunction and increased intima-media thickness predict adverse cardiovascular events in psoriatic patients: a 4-year follow-up», I. Ikonomidis, G. Makavos, Rafouli-Stergiou, J. Thymis, S. Katsanos, K. Katogiannis, M. Varoudi, E. Kapniari, K. Theodoropoulos, EK. Iliodromitis, O. Efthimiou, A. Kazatzoglou, G. Kostelli, E. Papadavid, ESC congress 2020
 • «Differential characteristics of acute heart failure in elderly patients», S. Liori, Rafouli-Stergiou, E. Apostolou, V. Bistola, E. Polyzogopoulou, G. Doumanis, N. Cholevas, A. Frogoudaki, I. Ikonomidis, J. Parissis, Heart Failure & World Congress on Acute Heart Failure 2020
 • «Differences in the medical treatment of elderly patients with acute heart failure», E. Apostolou, S. Liori, Rafouli-Stergiou, V. Bistola, E. Polyzogopoulou, G. Doumanis, N. Cholevas, A. Frogoudaki, I. Ikonomidis, J. Parissis, Heart Failure & World Congress on Acute Heart Failure 2020
 • «In hospital mortality and prognostic factors of elderly acute heart failure patients», Rafouli-Stergiou, E. Apostolou, S. Liori, V. Bistola, E. Polyzogopoulou, G. Doumanis, N. Cholevas, A. Frogoudaki, I. Ikonomidis, J. Parissis, Heart Failure & World Congress on Acute Heart Failure 2020
 • «What if worsening renal function in acutely decompensated heart failure patients is not so bad? », Rafouli-Stergiou, J. Parissis, V. Bistola, G. Bakosis, S. Liori, G. Doumanis, M. Thodi, G. Filippatos, E. Iliodromitis, ESC Acute Cardiovascular Care 2020, Athens, Greece
 • «Effects of interleukin 17A inhibition on myocardial deformation and vascular function in psoriasis: one year follow-up», I. Ikonomidis, G. Makavos, J. Thymis, Rafouli-Stergiou, H. Triantafyllidi, I. Kapniari, I. Andreadou, M. Tsoumani, K. Theodoropoulos, M. Varoudi, C. Triantafyllou, G. Kostelli, K. Katogiannis, E. Iliodromitis, E. Papadavid, ESC congress 2019, Paris, France
 • «Additive prognostic value of cystatin C and BNP levels in patients with cardiorenal syndrome», Rafouli-Stergiou, J. Parissis, V. Bistola, M. Nikolaou, I. Paraskevaidis, I. Ikonomidis, D. Kremastinos, M. Anastasiou-Nana, G. Filippatos, HEART FAILURE 2014, Athens, Greece
 • «Increased levels of cystatin-c are associated with hyponatremia in acutely decompensated heart failure patients with renal dysfunction», Rafouli-Stergiou, J. Parissis, V. Bistola, K. Vasiliadis, M. Nikolaou, K. Ntai, I. Paraskevaidis, D. Kremastinos, M. Anastasiou-Nana, G. Filippatos, ESC congress 2013, Amsterdam, Holland
 • «Gamma GT value on admission predicts in-hospital worsening of renal function in acute heart failure patients», C. Andreoli, JT. Parissis, Rafouli-Stergiou, S. Gaitani, K. Bitos, K. Ntai, M. Nikolaou, G. Ambrosio, G. Filippatos, M. Anastasiou-Nana, ESC congress 2013, Amsterdam, Holland
 • «Type D personality subscales influence long term survival in Chronic Heart Failure patients», M. Nikolaou, J.T. Parissis, T. Katsoulas, G. Sakkas, Rafouli-Stergiou, E. Stylianaki, S. Sothiriou, E. Rentoukas, G. Filippatos, M. Anastasiou-Nana, HEART FAILURE 2013, Lisbon, Portugal
 • «Impact of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) on treatment strategy and short-term mortality in patients with acute heart failure (AHF)», C. Andreoli, J. Parissis, I. Ikonomidis, A. Mebazaa, J. Delgado, Rafouli-Stergiou, G. Ambrosio, G. Filippatos, M. Anastasiou-Nana, F. Follath, ESC congress 2012, Munich, Germany
 • «Comorbidities on long term prognosis in chronic heart failure. Which one is worse? », M. Nikolaou, J. Parissis, T. Katsoulas, Rafouli-Stergiou, F. Kolokathis, M. Athanassiou, E. Rentoukas, M. Anastasiou-Nana, G. Filippatos, HEART FAILURE 2012, Belgrade, Serbia
 • «Chronic obstructive pulmonary disease does not affect in-hospital mortality in acute heart failure», C. Andreoli, J. Parissis, I. Ikonomidis, Rafouli-Stergiou, G. Ambrosio, A. Mebazaa, J. Delgado, G. Filippatos, M. Anastasiou-Nana, F. Follath, HEART FAILURE 2012, Belgrade, Serbia
 • «Effect of levosimendan on markers of renal dysfunction in patients with cardiorenal syndrome», Rafouli-Stergiou, J. Parissis, V. Bistola, M. Nikolaou, K. Vasiliadis, D. Kremastinos, G. Filippatos, M. Anastasiou-Nana, HEART FAILURE 2012, Belgrade, Serbia
 • «Gender-related differences in the prescription of life-saving medications in patients with acute heart failure», N. Kadoglou, J.T. Parissis, L. Matziari, I. Ikonomidis, M. Nikolaou, Rafouli-Stergiou, A. Mebazaa, J. Delgado, M. Anastasiou-Nana, F. Follath, HEART FAILURE 2012, Belgrade, Serbia
 • «Clinical correlations and prognostic value of abnormal liver function tests in acutely decompensated heart failure patients», C. Andreoli, Rafouli-Stergiou, M. Nikolaou, J. Parissis, F. Kolokathis, S. Katsanos, S. Gaitani, G. Ambrosio, M. Anastasiou-Nana, G. Filippatos, World Cardiology Congress 2012, Dubai
 • «A five-year follow-up of patients with heart failure: Clinical predictors of arrhythmic vs all-cause mortality», Stergiou, P. Flevari, S. Lagou, K. Ntai, F. Kolokathis, G. Filippatos, M. Anastasiou-Nana, ICPES 2011, Athens (World Society of Arrhythmias)
 • «Supine vasoconstriction and vasovagal syncope», P. Flevari, Stergiou, D. Leftheriotis, N. Dagres, J. Lekakis, M. Anastasiou-Nana, ICPES 2011, Athens (World Society of Arrhythmias)
 • «Low triiodothyronine syndrome is a prognostic marker of 5-year survival in heart failure», M. Nikolaou, J. Parissis, C. Michalakeas, F. Kolokathis, Rafouli-Stergiou, K. Ntai, K. Tsitlakidis, DT. Kremastinos, M. Amastasiou Nana, G. Filippatos, ESC Congress 2011, Paris
 • «Impact of diabetes mellitus on chronic lifesaving therapies in patients hospitalized for acute heart failure: an ALARM-HF survey sub-analysis» J.T. Parissis, Rafouli-Stergiou, I. Ikonomidis, V. Bistola, M. Nikolaou, A. Mebazaa, J. Delgado, F. Vilas-Boas, M. Anastasiou-Nana, F. Follath, ESC Congress 2011, Paris
 • Προφορική ανακοίνωση με θέμα: «Medication profile on admission and discharge in diabetic and non-diabetic patients with acute heart failure in ALARM-HF survey», J.T. Parissis, Rafouli-Stergiou, V. Bistola, A. Mebazaa, I. Ikonomidis, M.Nikolaou, J. Delgado, F. Vilas-Boas, M. Anastasiou-Nana, F. Follath.
 • «The impact of comorbidities on quality of life and long-term prognosis in patients with heart failure. Comorbidities or comortalities?», M. Nikolaou, J. Parissis, T. Katsoulas, Rafouli-Stergiou, S. Gaitani, F. Kolokathis, D. Karatzas, D.T. Kremastinos, M. Anastasiou-Nana, G. Filippatos, HEART FAILURE 2011, Gothenburg-Sweden
 • «fT3 to fT4 predicts 5-year survival in heart failure patients», M. Nikolaou, J. Parissis, F. Kolokathis, C. Michalakeas, S. Gaitani, Rafouli-Stergiou, K. Tsitlakidis, DT. Kremastinos, M. Amastasiou Nana, G. Filippatos, HEART FAILURE 2011, Gothenburg-Sweden

Εθνικά

>30 ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια (με διακρίσεις)

Πρόσφατες ανακοινώσεις σε συνέδρια