• Κεφάλαιο με θέμα «Οξέα στεφανιαία σύνδρομα χωρίς ανάσπαση του
  διαστήματος ST» Χ. Παππάς, Π. Ραφούλη-Στεργίου, Ε. Ηλιοδρομίτης, στο βιβλίο με τίτλο: «Νόσοι Καρδιαγγειακού συστήματος», Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρικές Εκδόσεις Γιάννης Β. Παρισιάνος
 • Κεφάλαιο με θέμα «Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια: Σύγχρονοι θεραπευτικοί
  αλγόριθμοι» Ι. Παρίσης, Π. Ραφούλη-Στεργίου, Γ. Φιλιππάτος στον Τιμητικό
  Τόμο Καθηγητού Καρδιολογίας Δημητρίου Θ. Κρεμαστινού, Επιστημονικό
  Προσωπικό Β’ Καρδιολογικής Κλινικής Εθνικού & Καποδιστριακού
  Πανεπιστημίου Αθηνών

Συγγραφή βιβλίων