Δυναμική ηχωκαρδιογραφική μελέτη (stress echo)

Είναι μια σύγχρονη, αλλά καθιερωμένη πλέον, εξέταση που διενεργείται κυρίως για την εκτίμηση της στεφανιαίας νόσου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, βοηθά στην αξιολόγηση της καρδιακής ανεπάρκειας και των βαλβιδοπαθειών.

Υπερηχογράφημα καρδιάς (triplex)

Το διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς, ή αλλιώς triplex καρδιάς, είναι μια μη επεμβατική εξέταση, ανώδυνη, και χωρίς ακτινοβολία. Πραγματοποιείται με τον ασθενή στην αριστερή πλάγια θέση και διαρκεί περίπου 15-30 λεπτά.

Καρδιολογική εξέταση

Η καρδιολογική εξέταση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη διάγνωση μιας καρδιολογικής πάθησης, και μπορεί να κατευθύνει τον καρδιολόγο στη διετέλεση των ενδεδειγμένων εξετάσεων.

Holter ρυθμού

Αποτελεί συνεχή καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος για τουλάχιστον 24ώρες (μπορεί να φτάσει έως και 7 ημέρες) για τη διάγνωση και παρακολούθηση αρρυθμιών (ταχυκαρδία, βραδυκαρδία, έκτακτες συστολές).

Κατ’οίκον επίσκεψη

Η επίσκεψη στο σπίτι προσφέρει άμεση καρδιολογική εκτίμηση, είτε σε επείγοντα περιστατικά, είτε σε περιπτώσεις που ο ασθενής δε θέλει ή δε δύναται να μετακινηθεί στο ιατρείο.

Νοσηλεία

Αν και η σωστή παρακολούθηση και θεραπευτική αγωγή βοηθά στην αντιμετώπιση των καρδιολογικών παθήσεων σε εξωτερική βάση, ορισμένες φορές η ενδονοσοκομειακή αντιμετώπισή τους είναι επιβεβλημένη.