Αποτελεί περιοδική καταγραφή της αρτηριακής πίεσης (συνήθως ανά μισή ή μία ώρα) για ένα 24ωρο. Αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τη διάγνωση της αρτηριακής υπέρτασης, και την παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη φαρμακευτική αγωγή. Συμβάλλει τα μέγιστα στη διάγνωση της συγκαλυμμένης υπέρτασης (υψηλή στην καθημερινή ζωή και φυσιολογική στο ιατρείο) και της υπέρτασης της λευκής μπλούζας (φυσιολογική στην καθημερινή ζωή και υψηλή στο ιατρείο).     

Αποτελείται από μια συσκευή καταγραφής (όσο ένα κινητό τηλέφωνο) και μια περιχειρίδα που τοποθετείται στον βραχίονα του ασθενούς. Η συσκευή τοποθετείται σε ένα μικρό τσαντάκι και μεταφέρεται εύκολα από τον ασθενή. Είναι απόλυτα ασφαλής κι ανώδυνη εξέταση, και ο ασθενής συνεχίζει τις καθημερινές του δραστηριότητες. Η συσκευή αφαιρείται από τον ιατρό την καθορισμένη ώρα, και κατόπιν αναλύεται σε ειδικό σύστημα ηλεκτρονικά.

* Η έγκαιρη διάγνωση της αρτηριακής υπέρτασης είναι πολύ σημαντική, αφού μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές (έμφραγμα, εγκεφαλικό) χωρίς ο ασθενείς να έχει συμπτώματα.