Η καρδιολογική εξέταση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη διάγνωση μιας
καρδιολογικής πάθησης, και μπορεί να κατευθύνει τον καρδιολόγο στη διετέλεση των
ενδεδειγμένων εξετάσεων. Περιλαμβάνει το λεπτομερές ιστορικό, τόσο το ατομικό όσο και
το οικογενειακό, την ακρόαση της καρδιάς και των πνευμόνων, την ακρόαση των
καρωτίδων και την ψηλάφηση των περιφερικών σφύξεων, τη μέτρηση της αρτηριακής
πίεσης, και τη λήψη ηλεκτροκαρδιογραφήματος.
Στο ιατρείο μας τηρείται ηλεκτρονικός φάκελος με όλες τις κλινικές πληροφορίες, ώστε να
παρακολουθούνται με συνέπεια οι καρδιολογικοί ασθενείς. Δίδονται γραπτές απαντήσεις
με όλα τα κλινικά ευρήματα, καθώς και λεπτομερείς οδηγίες με τις απαραίτητες περαιτέρω
εξετάσεις και την ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή. Στο ιατρείο μας παρακολουθούνται
αποτελεσματικά ασθενείς με ποικίλα καρδιολογικά νοσήματα, απλά ή σύνθετα, όπως
αρτηριακή υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, στεφανιαία νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια, αρρυθμίες
(κολπική μαρμαρυγή, κτλ), μυοκαρδιοπάθειες και λοιπά. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της
προληπτικής καρδιολογίας, αναλαμβάνουμε την εκτίμηση ατόμων με ορισμένους
παράγοντες κινδύνου, καθορίζουμε τον μακροχρόνιο καρδιαγγειακό τους κίνδυνο, και
δίνουμε τις σωστές οδηγίες για την τροποποίηση αυτών των παραγόντων είτε μέσω
αλλαγής του τρόπου ζωής (διακοπή καπνίσματος, άθληση), είτε μέσω φαρμακευτικής
αγωγής.

Επίσης, δίδονται αναλυτικές οδηγίες για την επιστροφή του καρδιοπαθούς στην
καθημερινότητά του μετά από την εμφάνιση κάποιου επεισοδίου, όπως έμφραγμα του
μυοκαρδίου, επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής ή άλλης αρρυθμίας, νοσηλεία λόγω
καρδιακής ανεπάρκειας.

Μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης οφείλει να γίνεται από αξιόπιστο ηλεκτρονικό
πιεσόμετρο ή από αναλογικό με τη χρήση στηθοσκοπίου. Συνήθως αρκεί η μέτρηση από το
ένα άνω άκρο του ασθενούς σε καθιστή ή ύπτια θέση. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις,
μπορεί να χρειαστεί η σύγκριση των μετρήσεων και από τα δύο χέρια, ή η μέτρηση και σε
όρθια θέση.

Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)

Το ΗΚΓ αποτελεί μία από τις βασικότερες καρδιολογικές εξετάσεις, και αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της βασικής καρδιολογικής εξέτασης. Πρόκειται για την καταγραφή
του ηλεκτρικού σήματος της καρδιάς και μας προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την
ανίχνευση καρδιολογικών παθήσεων, όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου ή οι καρδιακές αρρυθμίες. Πραγματοποιείται τοποθετώντας 10 ηλεκτρόδια στο θώρακα και τα άκρα του
ασθενούς (με αυτοκόλλητα ή βεντούζες) και είναι εντελώς ανώδυνη.