Η επίσκεψη στο σπίτι προσφέρει άμεση καρδιολογική εκτίμηση, είτε σε επείγοντα περιστατικά, είτε σε περιπτώσεις που ο ασθενής δε θέλει ή δε δύναται να μετακινηθεί στο ιατρείο. Δίδονται συστάσεις για τη φαρμακευτική αγωγή και επί αναγκαιότητας άλλων εξετάσεων ή νοσηλείας υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς σε συνεργαζόμενο ιδιωτικό νοσοκομείο συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ.